Friluftsferskingen / Illustrasjon, animasjon
Tømrer Max Marius / Identitet
Kløkt / Identitet
Servebolt / Identitet
SoftPoc by Eyepoc / Grafisk design
Ridderberg Bedrift / Webdesign
Second Chance / Illustrasjon
Illustrasjon til You-messa / Illustrasjon
In the Clouds / Illustrasjon
Prototypen / Illustrasjon
D´Alcana Service / Visuell identitet
Rentable / Identitet, Webdesign
Loners Get Lonely Too / Pakningsdesign
EyeCandy by Krogh Optikk / Magasindesign, Print
Backdrop / Illustrasjon
Tote bags / Personal project, Illustrasjon
Hands and Textures / Personlig prosjekt