Kløkt

Kløkt er et treningsprogram i tydelig ledelse. Formålet er å hjelpe ledere til å håndtere ærlige og utviklende samtaler, noe som i sin tur gir mer motiverte medarbeidere.

I et tett samarbeid med Prototypen, designet og utviklet vi et nettsted som skiller seg ut i sin bransje. Mine ansvarsoppgaver var den visuelle designen mens Axel stod for utviklingen av nettstedet.

Type Visuell identitet / Illustrasjon / Webdesign
Kunde Kløkt
År 2020

Utfordring
I en bransje der standardformatet ofte er teoritunge seminarer, skiller Kløkt seg ut som et program med en praktisk og virkelighetsnær tilnærming. Et program som pusher ledere utenfor komfortsonen for å få bukt med unngåelse, bli modigere og tydeligere ledere. Virksomheten trengte et nettsted som fortalte om en frisk tilnærming til ledertrening.

Løsning
Løsningen ble en grafisk identitet som utfordrer konvensjonene i bransjen. I stedet for å ty til speilglatte bilder, blå profesjonalitet og diffuse fagord, så har Kløkt en tydelig tone of voice og en visuell form som utstråler menneskelig varme, sårbarhet og motet til å trå utenfor komfortsonen.

Visuelle elementer
Identiteten endte opp med å bestå av en logotype, fargepalett, typografi, egen ikonografi, et sett med illustrasjoner og bilder.

De 5 samtaletypene
Treningen ved Kløkt dreier seg rundt 5 samtaletyper som ledere bør kunne håndtere. Nettstedet og kursmateriellet trengte illustrasjoner for hver samtaletype.

Designhåndbok
Designleveransen besto av de visuelle elementene og en style guide med retningslinjer for bruk av disse.