Visuell identitet / Tømrer Max Marius AS / 2020

Tømrer Max Marius

Visuell identitet og grafisk materiale for firmaet Tømrer Max Marius. Max legger vekt på solid håndverk og et nært og tillitsfullt samarbeid med kunder.

Han trives med kreativt håndverk og retter seg mot folk som har et bevisst forhold til design, kvalitetsmaterialer og som vil føle seg «hørt og respektert av håndverkeren».

Oppgaven bestod derfor i å designe en profil som kommuniserer stikkord som håndverk, tradisjon, kvalitet og god formsans, samtidig som det hele oppleves trygt og nært.

Grafisk håndbok
For å sikre konsekvent stil gjennom grafisk materiale ble det designet en omfattende håndbok med retningslinjer for de forskjellige elementene.

«Fra tre til hus»
Logomerket symboliserer tømrerens rolle med å gjøre råmateriale om til et ferdig produkt, fra tre til hus.