Personlig prosjekt / Emil Fabio / 2014

Hands and Textures

Personlig prosjekt fra skoletiden. Motivene ble stilt ut på under utstillingen Lys Lue i oktober 2014.