Servebolt

Visuell identitet for en norsk hostingleverandør som jobber for å gjøre internettet raskere.

Type Visuell identitet
Kunde Servebolt
År 2018

Bakgrunn
I starten av 2019 jobbet Servebolt med å redesigne nettstedet sitt med tanke på å nå ut til en større målgruppe og bli en sterkere nettstemme i formidlingen av kunnskap rundt hosting. I tråd med dette, ønsket de også en oppdatert visuell identitet som passet et mer internasjonalt marked og som kunne tas i bruk på et nytt nettsted.

Som et ledd i prosessen med å rebrande seg, hadde jeg ansvaret for den visuelle designen og illustrasjon.

Logo
Logoen spiller på stikkord som bevegelse, ytelse og hastighet. Merket skal gi assosiasjoner til både bokstaven S og et lyn. Målet var å gjøre lyn-assosiasjonen mindre åpenbar, ettersom den gav assosiasjoner til fare. Servebolt ønsket en rundere og vennligere visuell drakt, samtidig som at den tydelig gav assosiasjoner til teknologi, innovasjon og ytelse.

Fargepaletten
Kombinasjonen av varme gultoner og kullsort gir assosiasjoner til energi og varme. Paletten er også utstyrt med en blå signalfarge som er en hommage til internettets blå hyperlenker.

Ikonografi
Servebolt tilbyr en rekke tjenester, og dette trengte de å illustrere ved hjelp av ikonografi. Alle ikonene er designet ut fra et underliggende rutenett for å skape et konsekvent formspråk.

Illustrasjon
Servebolt ønsket et knippe med illustrasjoner som de kunne bruke i artikler og i de forskjellige modulene på nettsiden sin.